Home  >  커뮤니티  >  공지사항


화물차량 톤수별 보험료 - 화물공제보험 분담금 요율표

탈퇴한 회원
2023-08-09

화물공제보험 분담금 요율표


1종 - 5톤초과

2종 - 2.5톤초과5톤이하

3종 - 1톤초과 2.5톤이하

4종 - 1톤이하요율

대            인

1회(25%)

 2-6회

년간분담금

1종100%

174,600 

104,760 

 698,400 

2종100%

131,550 

78,930 

526,200 

3종100%

103,850 

62,310 

415,400 

4종100%

54,100 

32,460 

216,400 


대                                           물

2천만원 

3천만원 

5천만원 

1억원 

1회(25%)

 2-6회

년간분담금

1회(25%)

 2-6회

년간분담금

1회(25%)

 2-6회

년간분담금

1회(25%)

 2-6회

년간분담금

184,700 

110,840 

738,900 

196,450 

117,870 

785,800 

206,750 

124,070 

827,100 

211,350 

126,810 

845,400 

138,150 

82,910 

552,700 

146,950 

88,170 

587,800 

154,650 

92,790 

618,600 

158,100 

94,860 

632,400 

80,200 

48,120 

320,800 

85,300 

51,180 

341,200 

89,800 

53,880 

359,200 

91,750 

55,070 

367,100 

50,150 

30,110 

200,700 

53,350 

32,030 

213,500 

56,150 

33,710 

224,700 

57,400 

34,440 

229,600 


법인사업자등록번호 : 286-81-02085   |   법인등록번호 : 131311-0239644

Tel. 1833-3389 | Fax. 031-656-1046 | E-mail. hanarfs1@naver.com
주소. 18106 경기도 오 산시 수목원로606 오산세교씨엘타워 210호 (주)하나RFS

 

Copyright 2020 HANA RFS. All Rights Reserved.